×
2886 sk. / 49'uncu Madde (Konut Satışı)
İhale No:  ILN01746514
İhale Askı Tarihi:  10 Aralık 2022
İhale Tarihi:  4 Ocak 2023
İhale Son Başvuru Tarihi ve Saati:  4 Ocak 2023 - 14:00
İhale Askı Bitiş Tarihi:  4 Ocak 2023
Tür:  Açık Teklif Usulü
SATIŞ
İlana Çıkılan:  42 Adet
İhale Edilen:  16 Adet
Tutar:  68.125.000,00
KİRALAMA
İlana Çıkılan:  0
İhale Edilen:  0
Tutar:  0

Bahçelievler Mahallesi Gürsu Sokak AFM Eylül konuma erişim içintıklayınız.

Mevlana Mahallesi Akbülbül Caddesi Arven Konağı konumuna erişim içintıklayınız.Talas Belediye Başkanlığından

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen tapuda Talas 1915/1 ve Harman 1932/1 parsellerde yer alan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49’uncu maddesi gereğince pazarlık usulüyle satış ihalesi yapılacaktır.

İhale, Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No: 10 Talas Kayseri adresinde yer alan Talas Belediyesi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 04.01.2023 Çarşamba günü saat 14:00’de başlayacak ve sırayla devam edecektir.

İlanda yer alan taşınmazlar açık teklif usulüyle ihale edilecek olup şartnamelerinde belirtilmiştir. İhale şartnamesi dosya ücreti 100,00 (Yüz) TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

S.No.

Adresi

Kat No

Daire Cephesi

Ada

Parsel

Cinsi

Brüt Alan
(m2)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/1 Talas

1

KB

1932

1

Daire 2+1

86,00

1.550.000,00

46.500,00

2

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/2 Talas

1

GB

1932

1

Daire 2+1

86,00

1.550.000,00

46.500,00

3

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/3 Talas

1

G

1932

1

Daire 2+1

86,00

1.550.000,00

46.500,00

4

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/4 Talas

1

GB

1932

1

Daire 2+1

86,00

1.550.000,00

46.500,00

5

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/5 Talas

1

KD

1932

1

Daire 2+1

86,00

1.550.000,00

46.500,00

6

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/11 Talas

3

KB

1932

1

Daire 2+1

86,00

SATILDI

7

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/12 Talas

3

GB

1932

1

Daire 2+1

86,00

SATILDI

8

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/13 Talas

3

G

1932

1

Daire 2+1

86,00

SATILDI

9

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/14 Talas

3

GD

1932

1

Daire 2+1

86,00

SATILDI

10

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/15 Talas

3

KD

1932

1

Daire 2+1

86,00

1.550.000,00

46.500,00

11

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/16 Talas

4

KB

1932

1

Daire 2+1

86,00

1.600.000,00

48.000,00

12

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/17 Talas

4

GB

1932

1

Daire 2+1

86,00

SATILDI

13

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/18 Talas

4

G

1932

1

Daire 2+1

86,00

1.600.000,00

48.000,00

14

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/19 Talas

4

GD

1932

1

Daire 2+1

86,00

SATILDI

15

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/20 Talas

4

KD

1932

1

Daire 2+1

86,00

1.600.000,00

48.000,00

16

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/26 Talas

6

KB

1932

1

Daire 2+1

86,00

1.650.000,00

49.500,00

17

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/27 Talas

6

GB

1932

1

Daire 2+1

86,00

SATILDI

18

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/28 Talas

6

G

1932

1

Daire 2+1

86,00

1.650.000,00

49.500,00

19

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/29 Talas

6

GD

1932

1

Daire 2+1

86,00

SATILDI

20

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/30 Talas

6

KD

1932

1

Daire 2+1

86,00

1.650.000,00

49.500,00

21

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/31 Talas

7

KB

1932

1

Daire 2+1

86,00

SATILDI

22

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/32 Talas

7

GB

1932

1

Daire 2+1

86,00

SATILDI

23

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/33 Talas

7

G

1932

1

Daire 2+1

86,00

1.650.000,00

49.500,00

24

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/34 Talas

7

GD

1932

1

Daire 2+1

86,00

SATILDI

25

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/35 Talas

7

KD

1932

1

Daire 2+1

86,00

SATILDI

26

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/41 Talas

9

KB

1932

1

Daire 2+1

86,00

1.650.000,00

49.500,00

27

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/42 Talas

9

GB

1932

1

Daire 2+1

86,00

SATILDI

28

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/43 Talas

9

G

1932

1

Daire 2+1

86,00

1.650.000,00

49.500,00

29

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/44 Talas

9

GD

1932

1

Daire 2+1

86,00

SATILDI

30

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/45 Talas

9

KD

1932

1

Daire 2+1

86,00

1.650.000,00

49.500,00

31

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/46 Talas

10

KB

1932

1

Daire 2+1

86,00

1.650.000,00

49.500,00

32

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/47 Talas

10

GB

1932

1

Daire 2+1

86,00

SATILDI

33

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/48 Talas

10

G

1932

1

Daire 2+1

86,00

1.650.000,00

49.500,00

34

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/49 Talas

10

GD

1932

1

Daire 2+1

86,00

SATILDI

35

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/50 Talas

10

KD

1932

1

Daire 2+1

86,00

1.650.000,00

49.500,00

36

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/51 Talas

11

KB

1932

1

Daire 2+1

86,00

SATILDI

37

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/52 Talas

11

GB

1932

1

Daire 2+1

86,00

SATILDI

38

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/53 Talas

11

G

1932

1

Daire 2+1

86,00

1.650.000,00

49.500,00

39

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/54 Talas

11

GD

1932

1

Daire 2+1

86,00

SATILDI

40

Bahçelievler Mahallesi Gürsü Sok. AFM Eylül B Blok No: 13/55 Talas

11

KD

1932

1

Daire 2+1

86,00

SATILDI

41

Mevlana Mah. Akbülbül Sok. Arven Konak No: 16/28 Talas

7

GD

1915

1

Daire 3+1

110,00

SATILDI

42

Mevlana Mah. Akbülbül Sok. Arven Konak No: 16/33 Talas

9

KD

1915

1

Daire 3+1

110,00

SATILDI

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,

2-) Varsa vergi levhası
3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi)

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-)İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,

3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. Teminat tutarı Talas Belediyesinin T.Vakıflar Bankası nezdindeki TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN no.lu banka hesabına veya Belediyemiz veznesine ödenecektir. (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü kadardır. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

7-) Dosya alındı makbuzu

D-) ÖDEME ŞEKLİ

1- İlanda yer alan bütün taşınmazlar 1’inci taksit peşin olmak üzere toplam 12 eşit taksitle ve müteakip ayların aynı günü ödenecektir.

2- İhaledeki taşınmaz satışlarında ihaleyi alanın ihale bedelini peşin yatırması durumunda muhammen bedelin altına düşmeyecek şekilde %5 tenzilat yapılacaktır.

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

İstekliler ihale konusu satışı yapılacak taşınmazları yerinde görebilir, mesai saatleri içinde taşınmazlar hakkında bilgi alabilir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden en az bir saat önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.