Duyurular

İHALE İLANI

Talas Belediye Başkanlığından;

Aşağıda adres/mevki/tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen Talas Belediyesinin mülkiyeti altındaki aşağıdaki taşınmazlar 2886 sayılı Kanun’un 45’inci maddesi uyarınca kiraya verilecektir. İhale Belediye toplantı salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 26.02.2020 Çarşamba günü Saat 14:00’da başlayacak ve sırayla devam edecektir.

İhale şartnamesi her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere 100,00 (Yüz) TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

Sıra

Adres / Mevkii / Ada / Parsel

Cinsi

Yüzölçümü  (M2)

Muhammen Bedel (TL/Yıllık)

Geçici Teminat (%3)

Kira Süresi (Yıllık)

1

Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 51/B

Dükkan

42 m²

11.000

330

3 Yıllık

2

Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 51/D

Dükkan

42 m²

8.000

240

3 Yıllık

3

Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 51/E

Dükkan

42 m²

8.000

240

3 Yıllık

4

Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 51/F

Dükkan

42 m²

8.000

240

3 Yıllık

5

Zincidere Mah. İstiklal Cad.No:62/A (Parsel 3831)

Dükkan

20 m²

500

15

3 Yıllık

    6

Zincidere Mah. İstiklal Cad.No:62/B (Parsel 3831)

Dükkan

20 m²

500

15

3 Yıllık

7

Mevlana Mahallesi Yaşam Parkı İçi

Lokanta

400 m²

30.000

900

3 Yıllık

8

Kiçiköy Mah. Kayabağlar Cad. 2. Sk Kat: 2 No: 4/B

Büro

       68 m²

500

15

3 Yıllık

9

1 Nolu Kiçiköy Mah. Atatürk Bulvarı (Veysel Eşgi Parkı)

ATM Kabini

3,42 m²

17.500

525

3 Yıllık

10

2 Nolu Kiçiköy Mah. Atatürk Bulvarı (Veysel Eşgi Parkı)

ATM Kabini

3,42 m²

17.500

525

3 Yıllık

11

3 Nolu Kiçiköy Mah. Atatürk Bulvarı (Veysel Eşgi Parkı)

ATM Kabini

3,42 m²

17.500

525

3 Yıllık

12

4 Nolu Kiçiköy Mah. Atatürk Bulvarı (Veysel Eşgi Parkı)

ATM Kabini

3,42 m²

17.500

525

3 Yıllık

13

1 Nolu Atatürk Bulvarı Emniyet Taksi

ATM Kabini

3,42 m²

17.500

525

3 Yıllık

14

2 Nolu Atatürk Bulvarı Emniyet Taksi

ATM Kabini

3,42 m²

17.500

525

3 Yıllık

15

3 Nolu Atatürk Bulvarı Emniyet Taksi

ATM Kabini

3,42 m²

17.500

525

3 Yıllık

16

4 Nolu Atatürk Bulvarı Emniyet Taksi

ATM Kabini

3,42 m²

17.500

525

3 Yıllık

17

5 Nolu Atatürk Bulvarı Emniyet Taksi

ATM Kabini

3,42 m²

17.500

525

3 Yıllık

18

1 Nolu Bahçelievler Mah. Tepebağlar Cad. (Zade Cami Yanı) Öner Taksi

ATM Kabini

3,42 m²

17.500

525

3 Yıllık

19

2 Nolu Bahçelievler Mah. Tepebağlar Cad. (Zade Cami Yanı) Öner Taksi

ATM Kabini

3,42 m²

17.500

525

3 Yıllık

20

3 Nolu Bahçelievler Mah. Tepebağlar Cad. (Zade Cami Yanı) Öner Taksi

ATM Kabini

3,42 m²

17.500

525

3 Yıllık

21

4 Nolu Bahçelievler Mah. Tepebağlar Cad. (Zade Cami Yanı) Öner Taksi

ATM Kabini

3,42 m²

17.500

525

3 Yıllık

22

1 Nolu Mevlana Mah. Cemil Baba Cad. Eski Otobüs Son Durağı

ATM Kabini

3,42 m²

17.500

525

3 Yıllık

23

2 Nolu Mevlana Mah. Cemil Baba Cad. Eski Otobüs Son Durağı

ATM Kabini

3,42 m²

17.500

525

3 Yıllık

24

3 Nolu Mevlana Mah. Cemil Baba Cad. Eski Otobüs Son Durağı

ATM Kabini

3,42 m²

17.500

525

3 Yıllık

25

4 Nolu Mevlana Mah. Cemil Baba Cad. Eski Otobüs Son Durağı

ATM Kabini

3,42 m²

17.500

525

3 Yıllık

26

5 Nolu Mevlana Mah. Cemil Baba Cad. Eski Otobüs Son Durağı

ATM Kabini

3,42 m²

17.500

525

3 Yıllık

27

1 Nolu Bahçelievler Mah. Mevlana Cad. Talas Taksi

ATM Kabini

3,42 m²

17.500

525

3 Yıllık

28

2 Nolu Bahçelievler Mah. Mevlana Cad. Talas Taksi

ATM Kabini

3,42 m²

17.500

525

3 Yıllık

29

1 Nolu Mevlana Mah. Bilge Kağan Cad. (Kutlu Doğum Parkı)

ATM Kabini

3,42 m²

17.500

525

3 Yıllık

30

2 Nolu Mevlana Mah. Bilge Kağan Cad. (Kutlu Doğum Parkı)

ATM Kabini

3,42 m²

17.500

525

3 Yıllık

31

212 Nolu Talas Emniyet Taksi Atatürk Bulvarı Bahçelievler Cad. Kavşağı

ATM’li Taksi Durağı

9,52 m²

250

8

3 Yıllık

32

213 Nolu Talas Taksi Bahçelievler Mah. Mevlana Cad.

ATM’li Taksi Durağı

9,52 m²

250

8

3 Yıllık

33

214 Nolu Anayurt Taksi Mevlana Mah. Cemilbaba Cad.

ATM’li Taksi Durağı

9,52 m²

250

8

3 Yıllık

34

215 Nolu Kısmet Taksi Mevlana Mah. Bilge Kağan Cad. TOKİ Karşısı

ATM’li Taksi Durağı

9,52 m²

250

8

3 Yıllık

35

216 Nolu Melikşah Taksi Mevlana Mah. Bilge Kağan Cad. Hamdi Hoca Cami Önü

Taksi Durağı

9,52m²

275

8

3 Yıllık

36

217 Nolu Melikşah-2 Taksi Mevlana Mah. Halef Hoca Cad. Doktorlar Sok. Girişi

Taksi Durağı

9,52m²

225

7

3 Yıllık

37

218 Nolu Anaşehir Bulut Taksi Mevlana Mah. Halef Hoca Cad. Meydanı

Taksi Durağı Yeri

24,50 m²

225

7

3 Yıllık

38

225 Nolu Anayurt Kalite Evler (Gazi Anayurt) Taksi Mehmet Timuçin Cad. ile Cemil Baba Cad. Kesişimi

Taksi Durağı Yeri

7,29 m²

225

7

3 Yıllık

39

231 Nolu Öner Taksi Bahçelievler Mah. Tepe bağlar Cad. (Zade Cami yanı)

ATM’li Taksi Durağı

9,80 m²

260

8

3 Yıllık

40

Reşadiye Mah. Erciyes Cad. No:72 Şehit Furkan DOĞAN Kültür Parkının İçi (Parsel 2324)

Dükkan

     10 m²

500

15

3 Yıllık

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) Gerçek kişi ise;

1-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

2-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge (e-devlet üzerinden),

3-) Sabıka Kaydı (e-devlet üzerinden)

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı

B-) Tüzel kişi ise;

1-) Tebligat için Ticari ikametgâh belgesi,

2-) Vergi Levhası,
3-) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; Vakıf Senedi veya Dernek Ana Tüzüğü)                                    

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi
C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-)İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,
3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. (Muhammen bedelinin %3’ü kadardır.  Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Dosya alındı makbuzu,

7-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

D-) ÖZEL ŞARTLAR

  1. İlanın 7’inci sırasında yer alan taşınmaz lokanta olarak işletilmek üzere kiraya verilecektir. İhaleye katılacak isteklilerin şartnamenin 3’üncü maddesinde istenilen belgelerin yanında en az 3 (üç) yıl lokantacılık, pastacılık, unlu mamüller ve tatlı ürünleri üretimi, satışı gibi iş kollarından birinde faaliyet gösterdiğine veya bu iş kollarında en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu gösterir (bonservis veya ustalık belgesi gibi) belge sunacaktır. İhaleye katılan tüzel kişi ise şirketin ödenmiş sermayesinin 4.000.000,00 (Dört milyon) TL ve üzeri, gerçek kişi ise yıllık cirosunun 2.000.000,00 (İki milyon) TL ve üzeri olduğunu gösterir belge sunmak zorundadır.
  2. İlanın 9 ila 30’üncü sıraları arasında yer alan ATM kabin yerler banka ve finans kurumlarına kiralanacaktır.
  3. İlanın 31 ila 39’inci sıraları arasında yer alan taksi duraklarının kiralama ihalesine katılacak isteklilerin söz konusu adreste taksi durağı çalıştırabileceğine dair UKOME Kararı belgesi sunacaklardır.

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını vermeleri gerekmektedir.                                                                               

TALAS BELEDİYESİ İLAN PANOSUNA ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR

      Serdar AVŞAR                                                           Orhan AKKAYA  

           Gayrimenkul Yönetimi Şefi                                              İnşaat Teknikeri