Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Belediyemiz Birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri istenilen zamanında doğru yöntem ile temin etmek.

İhale usulleriyle yapılacak alımlarda, Birimler tarafından teknik şartnameleri hazırlanan mal ve hizmet alım işlerinin ihale dosyasını hazırlamak ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde sözleşme imzalanmasına kadar geçen süreçteki tüm ihale işlemlerini yürütmek.

Gerekli olan hallerde Birimlerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri doğrudan temin yöntemi ile karşılamak.

Satın alma faaliyetlerinde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak.

Ayrıca Belediye Hizmet Binası genel düzenini sağlamak, temizlik, çay ocağı ve yemekhane faaliyetlerini yürütmek.

FAALİYET RAPORLARI

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
2017 2017 Faaliyet Raporu
  • HİZMETLER
  • DEPARTMANLAR
  • MEVZUATLAR
  • Satın Alma Şefliği
  • İdari İşler Şefliği
  • Yemekhane Hizmetleri
TARİH MEZUAT TÜRÜ BAŞLIK İNDİR
16.5.2019 Yönergeler İmza Yönergesi
7.9.2017 Yönetmelik Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
7.9.2017 Yönetmelik Yemekhane ve Yemek Hizmetleri Yönetmeliği

GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI

24
HAZ, 2021