Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Maddesinde Belediye Teşkilatının ana unsurundan sayılmaktadır. Genel olarak Yazı İşleri Müdürlüğü Belediye Meclisinin ve Encümenin raportörlüğünü yapar ve gelen evrakların kayıtlarını tutarak standart dosya planına uygun olarak belediye birimlerinin dosyalama işlemlerinin usulüne uygun tutulması yönünde kontrolü sağlayan ve Belediyenin diğer idari görevlerini yerine getiren bir birimdir.

FAALİYET RAPORLARI

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
2017 2017 Faaliyet Raporu
  • HİZMETLER
  • DEPARTMANLAR
  • MEVZUATLAR
  • Evrak Kayıt
  • Meclis ve Encümen Kalem
  • Beyaz Masa
TARİH MEZUAT TÜRÜ BAŞLIK İNDİR
7.9.2017 Yönetmelik Beyaz Masa Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
7.9.2017 Yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
2.2.2015 Yönetmelik Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
17.4.2014 Yönergeler İmza Yönergesi
7.7.1993 Yönetmelik Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
16.5.1988 Yönetmelik Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI

25
NİS, 2019