İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak; kesinleşen nazım imar planları doğrultusunda imar planlarını belediye meclisine sunmak, kesinleşen imar planlarının parselasyon planlarını yapmak üzere hazırlanan dosyaları belediye encümenine sunmak; kesinleşen parselasyon planlarını askı ve ilan işlemleri yapıldıktan sonra tescil yapılmak üzere Kadastro/Tapu Müdürlüklerine iletmek görevlerini yapar.

FAALİYET RAPORLARI

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
2017 2017 Faaliyet Raporu
  • HİZMETLER
  • DEPARTMANLAR
  • MEVZUATLAR

departman

TARİH MEZUAT TÜRÜ BAŞLIK İNDİR
9.10.2019 Maili İnhidam Raporu Sosun Mahallesi 1244 parsel
9.10.2019 Maili İnhidam Raporu Sosun Mahallesi 1245 Parsel
9.10.2019 Maili İnhidam Raporu Ardıç Mahallesi 93 Parsel
9.10.2019 Maili İnhidam Raporu Kamber Mahallesi 1637 Parsel
9.10.2019 Maili İnhidam Raporu Kamber Mahallesi 1636 Parsel
9.10.2019 Maili İnhidam Raporu Kamber Mahallesi 1635 Parsel
9.10.2019 Maili İnhidam Raporu Kamber Mahallesi 1634 Parsel
9.10.2019 Maili İnhidam Raporu Kamber Mahallesi 1633 Parsel
9.10.2019 Maili İnhidam Raporu Kamber Mahallesi 1630 Parsel
9.10.2019 Maili İnhidam Raporu Kamber Mahallesi 1629 Parsel
9.10.2019 Maili İnhidam Raporu Kamber Mahallesi 1628 Parsel
9.10.2019 Maili İnhidam Raporu Kamber Mahallesi 1626 Parsel
9.10.2019 Maili İnhidam Raporu Sosun Mahallesi 1238 Parsel
9.10.2019 Maili İnhidam Raporu Ardıç Mahallesi 91 Parsel
16.5.2019 Yönergeler İmza Yönergesi
13.5.2019 Yönetmelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI

15
EKİ, 2019