İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak; kesinleşen nazım imar planları doğrultusunda imar planlarını belediye meclisine sunmak, kesinleşen imar planlarının parselasyon planlarını yapmak üzere hazırlanan dosyaları belediye encümenine sunmak; kesinleşen parselasyon planlarını askı ve ilan işlemleri yapıldıktan sonra tescil yapılmak üzere Kadastro/Tapu Müdürlüklerine iletmek görevlerini yapar.

FAALİYET RAPORLARI

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
2017 2017 Faaliyet Raporu
  • HİZMETLER
  • DEPARTMANLAR
  • MEVZUATLAR

departman

TARİH MEZUAT TÜRÜ BAŞLIK İNDİR
16.5.2019 Yönergeler İmza Yönergesi
13.5.2019 Yönetmelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI

27
HAZ, 2019