Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Belediye Başkanı’nın günlük, haftalık ve aylık programını
hazırlamak.
Başkanlık Makamına intikal eden talep ve şikayetleri
değerlendirerek bunların ilgili birimlere sevkini sağlamak.
Temsil, davet, ağırlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile
özel günlerde yapılacak organizasyon, protokol ve törenleri
düzenlemek.
Belediye hizmetleriyle ilgili hazırlanan davetiye, broşür, afiş,
bülten, dergi vb. materyallerin ilçe halkına, kamu kurum
ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına vb. yerlere
ulaştırılmasını sağlamak.
Düzenlenen sosyal ve kültürel içerikli programlar ile belediye
hizmetlerinin anlatımına yönelik kamera ve fotoğraf çekimi
yapmak.

FAALİYET RAPORLARI

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
2017 2017 Faaliyet Raporu
  • HİZMETLER
  • DEPARTMANLAR
  • MEVZUATLAR

Sekreterlik

TARİH MEZUAT TÜRÜ BAŞLIK İNDİR
16.5.2019 Yönergeler İmza Yönergesi
7.9.2017 Yönetmelik Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI

07
MAY, 2021