İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurların ve 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi çalışan işçilerin özlük işlemlerini yürütmek. Personelin maaş tahakkukunu yapmak. Meclis, encümen ve ihtisas komisyonlarında görev alan personellerin huzur hakları tahakkukunu yapmak. Personelin mesai takibini yapmak. Emekli kesenekleri ve SGK primlerini gününde ilgili kuramlara bildirmek. Personellerin Eğitim faaliyetlerini planlamalarını yapmak ve Eğitim Faaliyetlerini gerçekleştirmek.

FAALİYET RAPORLARI

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
2017 2017 Faaliyet Raporu
  • HİZMETLER
  • DEPARTMANLAR
  • MEVZUATLAR
  • İnsan Kaynakları Şefliği
  • İnsan Kaynakları Eğitim Şefliği
  • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Şefliği
TARİH MEZUAT TÜRÜ BAŞLIK İNDİR
7.9.2017 Yönetmelik İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
7.9.2017 Yönetmelik Yemekhane ve Yemek Hizmetleri Yönetmeliği
1.8.2016 Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği
1.8.2016 Yönetmelik Hizmet Alımı Usulüyle Çalıştırılan veya Kapsam Dışı Personelin Disiplin Yönetmeliği
17.4.2014 Yönergeler İmza Yönergesi
10.6.2003 Kanun 4857 sayılı İş Kanunu
23.7.1965 Kanun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI

25
NİS, 2019